Riksnavigation Sövde Bana 01 CW

Driftfärdplan

Vindriktning: Vindstyrka: TAS: Tid vid startpunkt (hh:mm):

Leg Leg
Distance
[NM]
True
Course
[Deg.]
True
Heading
[Deg.]
Ground
Speed
[Kts]
Time On
Leg
[mm:ss]

Way-
point

Time at TP
[hh:mm:ss]
T/O time

X

Start

X

1

11.24

91

X

X

X

TP1

X

2

7.79

122

X

X

X

TP2

X

3

7.02

185

X

X

X

TP3

X

4

7.64

275

X

X

X

TP4

X

5

9.98

291

X

X

X

Finish

X


SP

Vägkors

TP1

Kyrka söder om vägen

TP2

Korsning Väg/Dressinjärnväg

TP3

T-vägkors

TP4

Vägkors väster om kyrka

FP

T-vägkors


Javascript krävs för att använda beräkningsfunktionen!

Karta för Sövde Bana 01 CW finns här!