Riksnavigation Sövde Bana 02 CCW

Driftfärdplan

Vindriktning: Vindstyrka: TAS: Tid vid startpunkt (hh:mm):

Leg Leg
Distance
[NM]
True
Course
[Deg.]
True
Heading
[Deg.]
Ground
Speed
[Kts]
Time On
Leg
[mm:ss]

Way-
point

Time at TP
[hh:mm:ss]
T/O time

X

Start

X

1

5.6

176

X

X

X

TP1

X

1 minute procedure turn

2

10.72

74

X

X

X

TP2

X

3

10.57

58

X

X

X

TP3

X

1 minute procedure turn

4

8.46

318

X

X

X

TP4

X

5

10.57

240

X

X

X

Finish

X


SP

T-vägkors

TP1

T-vägkors väster kyrka

TP2

T-vägkors

TP3

Korsning väg/dressinjärnväg

TP4

T-vägkors - väg mot Vitaby

FP

T-vägkors - Väg 11


Javascript krävs för att använda beräkningsfunktionen!

Karta för Sövde Bana 02 CCW finns här!