Riksnavigation Sövde Bana 03 CW

Driftfärdplan

Vindriktning: Vindstyrka: TAS: Tid vid startpunkt (hh:mm):

Leg Leg
Distance
[NM]
True
Course
[Deg.]
True
Heading
[Deg.]
Ground
Speed
[Kts]
Time On
Leg
[mm:ss]

Way-
point

Time at TP
[hh:mm:ss]
T/O time

X

Start

X

1

12.12

340

X

X

X

TP1

X

2

6.46

10

X

X

X

TP2

X

3

10.45

96

X

X

X

TP3

X

1 minute procedure turn

4

7.63

219

X

X

X

TP4

X

5

9.89

134

X

X

X

Finish

X


SP

Kyrka

TP1

T-kors söder om Löberöds Gård

TP2

Bosjökloster (Tornet)

TP3

T-kors norr om Viss Mosse

TP4

Östraby Kyrka (Tornet)

FP

Lövestad Kyrka


Javascript krävs för att använda beräkningsfunktionen!

Karta för Sövde Bana 03 CW finns här!