Riksnavigation Sövde Bana 04 CCW

Driftfärdplan

Vindriktning: Vindstyrka: TAS: Tid vid startpunkt (hh:mm):

Leg Leg
Distance
[NM]
True
Course
[Deg.]
True
Heading
[Deg.]
Ground
Speed
[Kts]
Time On
Leg
[mm:ss]

Way-
point

Time at TP
[hh:mm:ss]
T/O time

X

Start

X

1

12.67

280

X

X

X

TP1

X

1 minute procedure turn

2

12.61

180

X

X

X

TP2

X

3

11.96

157

X

X

X

TP3

X

4

10.67

74

X

X

X

TP4

X

5

10.82

4

X

X

X

Finish

X


SP

Bro

TP1

Järnvägsviadukt

TP2

Korsning Väg/Järnväg

TP3

T-vägkors

TP4

T-vägkors

FP

T-vägkors


Javascript krävs för att använda beräkningsfunktionen!

Karta för Sövde Bana 04 CCW finns här!